KOMUNIKATY


Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych czyli takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 ( tzn. powierzchnia budynku wraz z przyległymi tarasami, chodnikami itp.) oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, obowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli półrocznych w terminie  do 30 listopada oraz  do 31 maja. ( kontrola przed i po okresie zimowym)

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

(art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane Dz.U. z 2017r. Poz.1332 z późn. zm.).

O przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwy miejscowo organ  nadzoru budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli.


W dniu 9 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200).
Przedmiotowa ustawa w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostaną: art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 62 ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienia art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9.

News

News - NOWY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
NOWY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

https://www.bip.pinb-skierniewice.pl/

News - POMOC DLA UKRAINY
POMOC DLA UKRAINY

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Pomoc dla Ukrainy Допомога Україні

News - INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY – 07.01.2022r.
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY – 07.01.2022r.

07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informujemy, że w piątek 07 styczeń 2022 r. Inspektorat będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem PINB w Skierniewicach nr 7/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. dzień 07 styczenia 2022r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, za święto przypadające 01 stycznia 2022r. (tj. sobota).

News - INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY – wigilia 24 .12.2021r.
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY – wigilia 24 .12.2021r.

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informujemy, że w piątek 24 grudnia 2021 r. Inspektorat będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem PINB w Skierniewicach nr 3/2021 z dnia 12 maja 2021 r. dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, za święto przypadające 25 grudnia 2021r. (tj. sobota).

News - KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY
KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
96–100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3Maja 6
tel./fax 46 834-59-63
e-mail: skierniewice@pinb.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KOORDYNATOR d/s DOSTĘPNOŚCI
RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności

CYBERBEZPIECZEŃSTWO:

Informacja o cyberbezpieczeństwie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl