INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2019 r.:

  • dzień 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,
  • dzień 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach