Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

w dniach 15 lipca 2021r. i 16 lipca 2021r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

w dniach 13 lipca 2021r. i 14 lipca 2021r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta występujące w soboty w 2021r. informuję, że:

04.06.2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach i inspektorat będzie zamknięty.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

OGŁOSZENIE NR 2/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA

Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

OGŁOSZENIE NR 1/2020

Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informuje, że przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

– oddawania obiektów do użytkowania,

– innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Ze wzg...

Czytaj więcej

INFORMACJA

            W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz dużego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostu zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19 oraz w związku z okresem wakacyjnym bezpośrednio związanym z letnim wypoczynkiem osób na terenie powiatu skierniewickiego zwracam się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych takich jak bazy noclegowe, ośrodki kolonijne, placówki szkolne przewidziane do organizacji kolonii lub półkolonii, stanic harcerskich lub innych obiektów, na terenie których może odbywać się letni wypoczynek, o podjęcie  ciążących na nich obowiązków związanych z zapewnieniem możliwości ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz ich utrzymaniem w należytym sta...

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o burzach z gradem dla powiatu skierniewickiego.

Prognozuje się wystąpienie od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 do godz. 23:00 dnia 19.06.2020 burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie dnia wolnego informuję, że:

12.06.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO – KONTROLNYCH W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STANU EPIDEMII

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju informuje, iż w ramach wykonywanych czynności należących do zadań i kompetencji  terenowych organów  nadzoru budowlanego ograniczone zostały do minimum czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie.

Jedynie w przypadkach uzasadniających konieczność ich przeprowadzenia z uwagi na ważny interes społeczny, zaistniałe katastrofy budowlane czynności inspekcyjno-kontrolne będą przeprowadzane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i użycia środków ochrony osobistej.

Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym przeprowadzenie kontroli obowiązkowej będą w pierwszej kolejności obejmowały obiekty budowlane, w stos...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, informuje że

od 16 marca 2020r. do odwołania

zostaje zawieszone przyjmowanie interesantów w siedzibie organu.

W sprawach niecierpiących zwłoki istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, e-mail lub faxem.

Telefon : 46 834 59 63

Fax: 46 834 59 63

e-mail: skierniewice@pinb.pl

Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Państwo
właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych.

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego przypominam , iż to właściciele, użytkownicy i zarządcy obiektów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Zimą szczególnie narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne są dachy budynków ze względu na zalegający na nich śnieg.

Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach, uwzględniając konkretne jego parametry takie jak wielkość, kształt, stopień pochylenia połaci oraz uwarunkowania zewnętrzne takie jak ukształtowanie terenu, bliskość budynków sąsiednich, czy miejscowy klimat (deszcz, śnieg, wiatry).

Ciężar obję...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2019 r.:

– dzień 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnymi od pracy,

– dzień 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniami pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

w dniu 30 sierpnia będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

od 27 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach


od 29 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w SkierniewicachCzytaj więcej

InformacjaNa podstawie Zarządzenia nr 3/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach


od 25 czerwca 2019r. do 26 czerwca 2019r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w SkierniewicachCzytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach


od 12 czerwca 2019r. do 14 czerwca 2019r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2019 r.:

  • dzień 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,
  • dzień 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2018 r.:

  • dzień 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnymi od pracy,
  • dzień 15 grudnia 2018 r. wyznacza się dniami pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
od 07 sierpnia 2018r. do 10 sierpnia 2018r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o intensywnych opadach z burzami dla powiatu skierniewickiego.

Prognozuje się wystąpienie od godz. 9:30 18.07.2018 od godz. 09:30 19.07.2018 intensywnych opadów deszczu  do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Czytaj więcej

INFORMACJA

Szanowni Państwo
właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych.

 W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego przypominam , iż to właściciele, użytkownicy i zarządcy obiektów są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Zimą szczególnie narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne są dachy budynków ze względu na zalegający na nich śnieg.

Każdy właściciel i zarządca powinien znać swój budynek i wiedzieć, jaką wytrzymałość ma jego dach, uwzględniając konkretne jego parametry takie jak wielkość, kształt, stopień pochylenia połaci oraz uwarunkowania zewnętrzne takie jak ukształtowanie terenu, bliskość budynków sąsiednich, czy miejscowy klimat (deszcz, śnieg, wiatry).

Ciężar objętościowy ...

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych...

Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Czytaj więcej

Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych

Właściciele i zarządcy budynków wielkopowierzchniowych czyli takich, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 ( tzn. powierzchnia budynku wraz z przyległymi tarasami, chodnikami itp.) oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, obowiązani są do przeprowadzania okresowych kontroli półrocznych w terminie  do 30 listopada oraz  do 31 maja. ( kontrola przed i po okresie zimowym)

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

(a...

Czytaj więcej

Zmiana druków

Zaktualizowano druk wniosek o pozwolenie na użytkowanie oraz wprowadzono nowy druk oświadczenie inwestora o terenach przyległych. Prosimy o pobieranie właściwych druków z zakładki DRUKI.

Czytaj więcej

Zmiana druków

Od 1 sierpnia 2016r. obowiązują zmienione druki dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wprowadzono nowy druk „karta informacyjna”. Prosimy o pobieranie właściwych druków z zakładki DRUKI.

Czytaj więcej