Zmiana druków

Zaktualizowano druk wniosek o pozwolenie na użytkowanie oraz wprowadzono nowy druk oświadczenie inwestora o terenach przyległych. Prosimy o pobieranie właściwych druków z zakładki DRUKI.