Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności
Pan Tomasz Więckowski

Zadania koordynatora:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. Monitorowanie działalności Starostwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice

Tel. 693-337-954
e-mail: tomasz.więckowski@synergiaconsulting.pl