Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krystyna Szachogłuchowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 59 63  fax. 46 834 59 63
adres e-mail: skierniewice@pinb.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PINBSkierniewice/SkrytkaESP