INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta występujące w soboty w 2021r. informuję, że:

04.06.2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach i inspektorat będzie zamknięty.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach