KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informuje, że przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

– oddawania obiektów do użytkowania,

– innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Ze względu na stan zagrożenia wszyscy interesanci przebywający w siedzibie PINB zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub innego zakrycia twarzy

– dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych

– zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.