INFORMACJA

            W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz dużego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostu zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19 oraz w związku z okresem wakacyjnym bezpośrednio związanym z letnim wypoczynkiem osób na terenie powiatu skierniewickiego zwracam się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych takich jak bazy noclegowe, ośrodki kolonijne, placówki szkolne przewidziane do organizacji kolonii lub półkolonii, stanic harcerskich lub innych obiektów, na terenie których może odbywać się letni wypoczynek, o podjęcie  ciążących na nich obowiązków związanych z zapewnieniem możliwości ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz ich utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Jednocześnie proszę właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc rekreacji znajdujących się na terenie powiatu skierniewickiego o pilne przeprowadzenie przeglądów technicznych.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach