Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie dnia wolnego informuję, że:

12.06.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach