OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2019 r.:

– dzień 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnymi od pracy,

– dzień 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniami pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach