INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach w 2018 r.:

  • dzień 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnymi od pracy,
  • dzień 15 grudnia 2018 r. wyznacza się dniami pracy.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach