Category Uncategorized

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

w dniach 15 lipca 2021r. i 16 lipca 2021r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów informuję, że  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

w dniach 13 lipca 2021r. i 14 lipca 2021r. będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach

Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta występujące w soboty w 2021r. informuję, że:

04.06.2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach i inspektorat będzie zamknięty.

Krystyna Szachogłuchowicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

OGŁOSZENIE NR 2/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA

Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

OGŁOSZENIE NR 1/2020

Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informuje, że przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

– oddawania obiektów do użytkowania,

– innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Ze wzg...

Czytaj więcej

INFORMACJA

            W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz dużego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostu zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19 oraz w związku z okresem wakacyjnym bezpośrednio związanym z letnim wypoczynkiem osób na terenie powiatu skierniewickiego zwracam się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych takich jak bazy noclegowe, ośrodki kolonijne, placówki szkolne przewidziane do organizacji kolonii lub półkolonii, stanic harcerskich lub innych obiektów, na terenie których może odbywać się letni wypoczynek, o podjęcie  ciążących na nich obowiązków związanych z zapewnieniem możliwości ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz ich utrzymaniem w należytym sta...

Czytaj więcej